AKADEMIA SPRZEDAŻY

Pomimo zagrożenia spowodowanego koronawirusem, firma BRIPOX nie zaprzestała szkoleń w ramach Akademii Sprzedaży.

W kwietniu odbyły się zdalne szkolenia dla handlowców ze sprzedaży telefonicznej.

W obliczu nowej sytuacji cała firma musiała przemodelować  dotychczasowe zasady funkconowania.