PODSUMOWANIE OSTATNIEGO PÓŁROCZA

Dnia 19.01.2023 roku, w Warszawie odbyło się spotkanie całej firmy, w czasie którego podsumowaliśmy wyniki sprzedażowe ostatniego półrocza. Każdy dział omówił realizację zadań zrealizowanych w okresie  ostatnich, sześciu miesięcy oraz przedstawił plan na kolejny kwartał roku.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy uczestnicy spotkania wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Teatru Sabat na drugą, mniej oficjalną cześć spotkania.