SPOTKANIE W HOTELU PUŁAWSKA RESIDENCE

8 stycznia 2020 roku w Hotelu Puławska Residence w Warszawie odbyło się spotkanie całej firmy, podsumowujące poprzedni rok pracy. Omówione zostały nowe plany i cele, które Bripox chce zrealizować  w nadchodzącym roku. Dodatkowo wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniach dot. RODO oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po części motywacyjnej udaliśmy się na uroczystą kolację oraz imprezę noworoczną, która trwała do białego rana.