Konferanacja – Retail Summit

Na scenie głównej poświęconej ESG & Sustainability (ESG – Environmental, Social, Governance) 10 kwietnia odbyło się ważne wydarzenie, które zgromadziło ekspertów, liderów branżowych i aktywistów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas tego wydarzenia omawiano różnorodne kwestie związane z odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi, ochroną środowiska, sprawiedliwością społeczną oraz zarządzaniem korporacyjnym.

Prelegenci z różnych sektorów przedstawiali swoje pomysły i doświadczenia w zakresie integracji zrównoważonych praktyk w swoje organizacje.

W swoim przemówieniu Jacek Klimek –  Country Manager zaznaczył, że wszystkie produkty w firmie BRIPOX, wspierają ideologię Zero Waste – przedłużają życie ulubionych przedmiotów. Mówią „Napraw – nie wyrzucaj.”

Były także dyskusje na temat aktualnych trendów, wyzwań i innowacji związanych z ESG. Ponadto, podczas wydarzenia podkreślano rolę rządów, instytucji finansowych i społeczności w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Poza sesjami panelowymi i prezentacjami, uczestnicy mieli okazję do networkingowania i wymiany poglądów na temat najlepszych praktyk oraz współpracy w celu promowania zrównoważonego rozwoju na różnych płaszczyznach.

To wydarzenie było istotnym krokiem w budowaniu świadomości i zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do wspólnego wysiłku na rzecz lepszego jutra dla naszej planety i społeczeństwa.