„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi”

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierći Pana Clausa Kühlcke, Partnera Założyciela Fenedur – firmy matki  BRIPOX-u

Pan Claus Külhcke założył firmę Akapol wraz ze swoim ojcem i bratem ponad 60 lat temu.

W 1983 roku, po śmierci ojca, objął kierownictwo Spółki Akapol aż do 2008 roku.

W tym samym roku założył Spółkę Fenedur S.A. sprawując funkcję przewodniczącego w Radzie Nadzorczej Akapol S.A.

Stanowiło to podstawowy filar powstania i rozwoju firmy, znacząco przyczyniając się do jej wzrostu i sukcesu na przestrzeni lat.

Pozostawił nam swoje dziedzictwo i wartości, na których zbudowana jest nasza kultura i które będą nami kierować w przyszłości.”

Był prawdziwym człowiekiem, zawsze empatycznym i serdecznym.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie i najbliższym

składa firma BRIPOX